Adatkezelési tájékoztató

A tájékoztatás a honlapunkkal és a kapcsolódó közösségi oldalakkal, az üzleti partnereinkkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységeinket mutatja be.

 1. Az adatkezelő

Neve: Corweld Plus Kft.

Elérhetősége: office@corweldplus.hu

Képviselő neve: Zólyomi Péter

Telefonszáma: +36 20/943-3390

Hivatalos levelezési cím: 2049 Diósd, Balatoni út 21/E

Adatkezelő honlapjának címe: https://corweldplus.hu/

Cégjegyzékszám: 13-09-184928

 

 1. Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége

Merosus Kft. (dr. Kása-Richlach Mónika); info@merosus.hu; 2330 Dunaharaszti, Bethlen G. u. 35.

 

 • Hogyan kerülünk kapcsolatba azzal a néhány személyes adattal, amelyet kezelünk?

 

KAPCSOLATFELVÉTEL– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont)

Hozzájárulását visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az office@corweldplus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk a kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevét törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Ha felhívja telefonon cégünket vagy itt dolgozó kollégáinkat telefonszám, név Kapcsolatfelvételi lehetőség telefonon vagy elektronikus úton, tájékoztatás kérése a szolgáltatásainkról, termékeinkről, szakmai tanácsadás, visszahívás. Érdeklődő beazonosítása és kapcsolattartás az érdeklődővel. Hozzájárulás visszavonásáig,
a telefonkészülék híváslistája 90 naponta törlésre kerül,
a levelezőrendszerünket évente átnézzük és töröljük azokat a leveleket, amelyek csak egyszeri érdeklődésről szóltak, Ha nem csak egyszeri, tájékozódó telefonbeszélgetésről, e-mail váltásról beszélünk, hanem üzleti kapcsolat alakul ki közöttünk, a szerződéses jogalap szerint kezeljük a továbbiakban az adatokat.
Ha e-mailt ír a központi levelezési címünkre vagy itt dolgozó kollégánknak név, e-mail cím és minden olyan személyes adat, amelyet az üzenetben elhelyez

 

SZOLGÁLTATÁSAINK TELJESÍTÉSE – szerződés alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. b) pont)

 

 

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Ajánlatkérés elektronikus üzenetben, üzleti levelezés név, email cím, üzenet, minden más adat, amelyet a küldő a levélben elhelyez Ajánlatkérések megválaszolása, egyedi ajánlatok kiküldése, szerződés részleteinek egyeztetése. Felvilágosítás nyújtása, üzleti feltételekről tájékoztatás nyújtása, szerződések előkészítése, megrendelések fogadása és visszaigazolása, minden más, ami a szokásos üzleti levelezés körébe tartozik. 5 év, ha nem követi megrendelés, megrendelés esetén a számviteli bizonylatok szerint (1+8 év)
Megrendelés (e-mailen vagy telefonon) e-mail, kapcsolattartó adatai (mobilszám), számlázási név és cím, megrendelés időpontja, egyéni vállalkozó adószáma, neve, természetes személy megrendelő esetén név Ügyfelünk  beazonosításához, feltétlenül szükséges adatokat kezelésének célja: kapcsolattartás a ügyfelünkkel és a szerződés teljesítése. Számviteli bizonylatok szerint (1+8 év)
Szerződéskötés – természetes személyekkel és egyéni vállalkozókkal, jogi személyekkel természetes személy neve és személyi azonosító adatai (anyja neve, születési hely és idő, lakcím), bankszámlaszám, szerződés tárgyától függően egyéb azonosító adatok (TAJ szám, adóazonosító jel); egyéni vállalkozó neve, lakcíme, nyilvántartási száma, adószáma, jogi személy partnerek kapcsolattartójának neve, elérhetősége, jogi személy képviselője Szerződési feltételek rögzítése írásban, a szerződő partner beazonosításához és a szerződés teljesítéséhez feltétlenül szükséges adatokkal Szerződés megszűnése + 5 év
Szerviz szolgáltatás Sorszám, ügyfél neve, címe, kapcsolattartó neve, elérhetősége, email cím, átadó és átvevő neve Elkészült javításról értesítés, garancia lejelentése szerződés szerint (Kemppi online felületén) Szerződés megszűnése + 5 év
Termékek kiszállítása kapcsolattartó név, telefonszám, e-mail, szállítási cím A kiszállítás lebonyolítása, szállítási adatok átadása a futárszolgálatnak, megrendelővel kapcsolattartás a kiszállítással kapcsolatosan Üzleti évben.

 

 

SZÁMLÁZÁSI KÖTELEZETTSÉGÜNK TELJESÍTÉSE – jogi kötelezettség – (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont, előíró jogszabály: 2017. évi CL. törvény 78. § (3) bekezdés: iratmegőrzési idő; 2007. évi CXXVII. tv. 169. § e) pontja: számla kötelező elemei).

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Számla kiállítása számlázási név, cím, e-mail cím Számla kiállítása. A kiállítás évében és további 8 évig őrizzük meg a számlákat és a bankszámlakivonatokat.
Átutalással történő fizetés bankszámlatulajdonos neve és bankszámlaszáma Számviteli bizonylatok megőrzése

 

 

FOGYASZTÓVÉDELMI IGÉNYEK ÉRVÉNYESÍTÉSE – jogi kötelezettség alapján (Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. rendelete 6. cikk (1) bek. c) pont; a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. tv. 17/A. § (7) bekezdés alapján a megőrzési idő 5 év.)

Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése, érdekmérlegelési teszt, elektronikus megfigyelőrendszer üzemeltetése:

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Fogyasztóvédelmi igények érvényesítése név, cím, email cím, telefonszám Fogyasztóvédelmi jogok biztosítása, igények érvényesítése Igény érvényesítése + 5 év

 

 

SZAKMAI PARTNEREINK ADATAINAK KEZELÉSE – jogos érdekünk alapján – (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont).

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Szakmai partnereink adatainak rögzítése, tárolása név, munkahelyi cím, telefonszám, e-mail cím, foglalkozás Szakmai kapcsolattartás, telefonos vagy személyes konzultációra időpontegyeztetés Tiltakozásig, szakmai kapcsolat megszűnéséig. Minden év januárjában felülvizsgálat.

 

Készítettünk érdekmérlegelési tesztet, amelynek az lett az eredménye, hogy az így tudomásunkra jutott és kezelt személyes adatok kezelésével egyáltalán nem sértjük szakmai partnereink magánszféráját. Partnereink igény szerint megtekinthetik az érdekmérlegelési tesztet és a tiltakozáshoz való jogot is biztosítjuk részükre.

HÍRLEVÉL / eDM KÜLDÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § (1) – (3) bekezdés

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az office@corweldplus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. Például a nevet törölhetjük a levelezőrendszerünkből, de a számlák között megmarad, mert jogi kötelezettségünk a számviteli bizonylatok megőrzése.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Hírlevél név, e-mail cím Szolgáltatásaink népszerűsítése, rövid híreink kiküldése, új termékeink bemutatása az önként feliratkozók részére. Leiratkozásig

                                                                                                             

ELEKTRONIKUS MEGFIGYELŐ RENDSZER ÜZEMELTETÉSE– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az office@corweldplus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot, kivéve, ha más célból is kezeljük azt. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Elektronikus megfigyelő rendszer képmás Vagyonvédelem Hozzájárulás visszavonásáig, legfeljebb 72 óra a tárolási idő.

 

FÉNYKÉPEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALA– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 2:48. § (hozzájárulás a nyilvánosságra hozatalhoz)

Hozzájárulását bármikor visszavonhatja egy üzenettel, amelyet az office@corweldplus.hu e-mail címre várunk, ebben az esetben haladéktalanul törölni fogjuk az Önről kezelt személyes adatot. Felismerhető természetes személyeket ábrázoló képmás nyilvánosságra hozatala előtt minden esetben külön tájékoztatást nyújtunk és írásban kérjük a hozzájárulást. Nem fordulhat elő, hogy nyilvánosságra hozunk fényképet a képen szereplő természetes személy tudta nélkül. A hozzájárulás visszavonását megelőző adatkezelésünk jogszerűnek számít.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Képek nyilvánosságra hozatala képmás tevékenység bemutatása, referencia képek közzététele hozzájárulás visszavonásáig, vagy adatkezelő általi törlésig

 

EGYÉB TEVÉKENYSÉGEINK– hozzájárulás alapján (GDPR 6. cikk 1. bek. a) pont

A Facebook és a Corweld Plus Kft. közös adatkezelők. A közös adatkezelésről szóló tájékoztatást a Facebook oldalunkon elhelyeztük a Jegyzetek lapfülön.

Tevékenység Kezelt személyes adatok Adatkezelés célja Adatkezelés időtartama
Facebook oldal és csoport (Corweld Plus Kft néven) név, nyilvános profil, nyilvános megosztások, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek Tevékenységünk iránt érdeklődők részére rövid hírek megosztása, eseményekről és új szolgáltatásokról tájékoztatás. Hozzájárulás visszavonásáig.
Instagram oldal név, nyilvános profil, bejegyzéskedvelések, hozzászólások, privát üzenetek
Youtube csatorna hang- és képmás
LinkedIn profil nincs személyes adat kezelés
Vevői nyílt napok szervezése név, telefonszám, e-mail cím Adatbázis építése, külön hozzájárulás alapján hírlevél küldés Hozzájárulás visszavonásáig. A regisztráció papír alapon történik, ezeket az íveket megsemmisítjük. A kapcsolódó elektronikus nyilvántartásunkban történő szerepléshez elektronikus úton megerősítést kérünk.

 

COOKIEK KEZELÉSE

A süti (cookie) egy kis fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor egy webhelyet látogat meg. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek. Többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a látogató egyéni beállításait, és általánosságban megkönnyítik a weboldal használatát a felhasználók számára.

 

Oldalunkon a következő sütiket használjuk:

Süti neve Funkciója/feladata Élettartama Hozzájárulás szükséges a sütihez?
_ga Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. 2 év Nem
_gat Google Analytics használja a lekérések gyakoriságának szabályozásához. 1 nap Nem
_gid Google Analytics használja, egyedi azonosítót rögzít, segítségével statisztikai adatokat készít a weboldal használatával kapcsolatban. 1 nap Nem

 

Ha nem szeretné, hogy a Google gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi webáruház használatával kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), akkor töltse le telepítse a következő linken elérhető böngésző pluginthttps://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu.

További információ, valamint a Google adatvédelmi nyilatkozata az alábbi oldalon érhető el:  www.google.de/policies/privacy/

Honlapunkat összekötöttük a közösségi oldalakkal (ha rákattint az oldal alján található ikonokra, átvezetik a közösségi oldalakra. Ezek a közösségi oldalak szintén elhelyeznek a gépén sütit, olyanokat is, amelyek személyes adatokat gyűjtenek. Ezeket az adatokat nem ismerjük meg, nem látjuk. Ha nem szeretné, hogy a közösségi oldalak sütiket helyezzenek el a gépén, kérem, kapcsolja ki a saját böngészőjében a lehetőséget.

A saját böngészőjében a sütiket ki tudja kapcsolni:

 

 1. Munkatársainkon kívül ki ismeri meg a személyes adatokat?

Tárhelyszolgáltatás

Microsoft Office 365

(Microsoft Ireland Operations, Ltd.)

South County Business Park

One Microsoft Place Leopardstown, Dublin 18

D18 P521

Hozzáférés a levelezőrendszerhez, elsődleges feladatuk az adattárolás.

 

Könyvelés

Up To Date Kft.

1184 Bp, Lenkei u. 36.,

Hozzáférés a természetes személyek részére kiállított számlákhoz, más számviteli bizonylatokhoz. A számlák rögzítésén és a bevallások elkészítésén kívül nem végeznek más adatfeldolgozói műveletet.

 

Kiszállítás

Royal Futár Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 32.

Hozzáférés a szállítási címekhez és a szállítási címen megtalálható természetes személy kapcsolattartók adataihoz.

 

Számlázás- ügyfélkapcsolat:

sERPa: Progen Kft.

H-1118 Budapest, Homonna u. 8/A

Hozzáférés a partnereink adataihoz, számlázó és ügyfélkapcsolati modulban tárolt személyes adatokhoz. Feladatuk az adattárolás, a számlák rögzítése, más műveletet nem végeznek.

Szerver üzemeltetés:

Corweld Kft. 2049 Diósd, Balatoni út 21/E.

office@corweld.hu

A szerver és ezáltal a szerveren tárolt személyes adatok (beleértve a teljes levelezőrendszert) tárolása a feladata.

 1. Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére

 

Személyes adatokat harmadik államba nem továbbítunk.

 

 1. Érintettek jogai

Az adatkezelés teljes időtartama alatt élhet a következő jogosultságokkal:

 1. Hozzáférés a személyes adatokhoz

Jogosult visszajelzést kérni arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha igen, cégünk tájékoztatja, miért kezeljük ezeket, milyen adatokat kezelünk, kinek adjuk át, meddig tároljuk, milyen egyéb jogokat biztosítunk Önnek, hol tehet panaszt stb.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Ha elírtuk a nevét, a telefonszámát, az e-mail címét, vagy bármely más személyes adatot, kérésére helyesbítjük, vagy kiegészítjük azokat. Ha valakinek átadtuk a személyes adatait is értesítjük  a helyesbítésről.

 

 1. Személyes adatok törléséhez (az „elfeledtetéshez”) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az összes személyes adatot Önről, ha visszavonta a hozzájárulást a hozzájáruláson alapuló adatkezelésünkhöz, vagy már nincs szükségünk az adatokra abból a célból, amiért elkértük.

Ha jogalap nélkül kezeltünk Önről egy személyes adatot vagy az adatkezelés célja megvalósult szintén törölni fogjuk. Alapvetően nem hozunk nyilvánosságra személyes adatot (néha egy-egy természetes személyt ábrázoló fényképfelvételt, külön hozzájárulás alapján). A nyilvánosságra hozott személyes adatok tekintetében biztosítjuk az elfeledtetéshez való jogot.

 

 1. Személyes adatok korlátozásához való jog

Ha úgy gondolja, nem kezeljük pontosan a személyes adatait, kérheti a korlátozást, amíg nem tisztázzuk a kérdést.

Előfordulhat, hogy törölni szeretnénk egy adatot, de Önnek van rá szüksége, mert pl. jogi igényei érvényesítéséhez szükséges. Ilyenkor is kérheti, hogy törlés helyett korlátozzuk a személyes adatok kezelését, azaz tartogassuk még kicsit.

Ezekben az esetekben csak tárolnunk szabad az adatokat.

 

 1. Tiltakozás a személyes adatok kezelése ellen

Tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, ha jogos érdeken alapul az adatkezelésünk. Ez csak üzleti partnereink kapcsolattartási adatai esetén fordulhat elő, más tevékenységnél nem ez az adatkezelésünk jogalapja.

 

 1. Adathordozhatóság

Kérheti, hogy az automatizált módon történő adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk, vagy elküldjük egy másik adatkezelőnek. Ezt csak akkor kérheti, ha adatkezelésünk jogalapja a hozzájárulás vagy a szerződés. Ezesetben nagyon szívesen átadjuk Önnek vagy más adatkezelőnek ezeket az adatokat.

 

 • Panasz benyújtása

Ha úgy érzi, szabálytalanul kezeljük a személyes adatait, örömmel segítünk és nyomban megbeszéljük a problémát. Itt várjuk az üzenetét: office@corweldplus.hu

Bíróság előtt is érvényesítheti a jogait. Erre polgári per keretében van lehetőség. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A lakóhelye szerinti törvényszékre kell benyújtania a keresetet (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét ezen a linken találja:  http://birosag.hu/torvenyszekek ).

Bármilyen személyes adattal kapcsolatos panasszal, kérdéssel felkeresheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot is, őket ezen a címen éri el (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

 • Automatizált döntéshozatal

Automatizált döntéshozatali tevékenységet nem folytatunk.

 

 1. A megfelelő biztonság

Biztonsági rendszerünk kialakítása során figyelembe vettük a tudomány és a technológia állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, körülményeit, céljait, és a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett változó valószínűségű és súlyosságú kockázatot.

Honlapunk és tárhelyünk biztonságáról állandó informatikai partnerünk gondoskodik.

 

 1. Egyéb rendelkezések

Tájékoztatónk 2019. január 7-én lép hatályba és amint olyan új iránymutatások, állásfoglalások, részletszabályok válnak ismertté, amelyek miatt módosítanunk kell, felülvizsgáljuk a tartalmat. Ugyancsak felülvizsgáljuk a tájékoztatásunkat, ha vállalkozásunk tevékenységi köre változik, vagy új marketing eszközöket vezetünk be.

 

 

Diósd, 2019. január 7.

 

Tájékoztatónk készítésekor a következő forrásokra támaszkodtunk, a tájékoztatóban nem szereplő kérdésekben is ezeket tartjuk irányadónak:

 1. Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és a ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (39); (42); (50); (55); (60)-(63); (66); (71) preambulumbekezdései, továbbá a 12-22. cikk és

http://naih.hu/files/CELEX_32016R0679_HU_TXT.pdf

 1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

https://net.jogtar.hu/getpdf?docid=a1100112.tv&targetdate=20180101&printTitle=2011.+%C3%A9vi+CXII.+t%C3%B6rv%C3%A9ny

 1. a NAIH ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről (2015.10.09.) alapján. https://naih.hu/files/tajekoztato-ajanlas-v-2015-10-09.pdf
 2. a 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az előzetes tájékoztatásról (17/EN WP259 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.10.);

http://naih.hu/files/wp259rev.01_EN_Guidelines_on_Consent.pdf

 1. 29-es Adatvédelmi Munkacsoport iránymutatása az átláthatóságról (17/EN WP260 rev.01 – utolsó módosítás: 2018.04.11.) http://naih.hu/files/wp260rev.01_EN_Guidelines_on_Transparency.pdf